Klamparen 7

i Stockholm

Bilder från projektet på Klamparen 7 i Stockholm