Tillbehör

För våra produkter kan vi erbjuda ett antal olika materialval


Produktinformation

Distansklossar
Konvektorgaller
Blindlock
Doslock
Dosor monterade på distanslist
Nischbänkar
Gavlar för ledningskanaler och sockelkanaler
Gavlar för fönsterbänksinklädnad

Produktbilder