Om SA Interiör

SA Interiör AB har funnits och verkat med nuvarande produkter sedan slutet av 1960-talet.

Anor sen 1960-talet

SA Interiör AB har funnits och verkat med nuvarande produkter sedan slutet av 1960-talet. Då var bolaget ett beställningssnickeri som sysslade bl.a. med utställningar men även butiksinredningar och liknande.

Vi skräddarsyr lösningar för respektive anläggning med utgångspunkt i våra standardprodukter och vår erfarenhet av anpassade lösningar.

SA Interiörs historia

Ett anrikt Linköpingsföretag

SA-El/Sigfrid Anderssons Elektriska i Linköping

Bolaget köptes upp av SA-El/Sigfrid Anderssons Elektriska i Linköping som då var en ledande elinstallatör med verksamhet i Östergötland.

Ledningskanaler

SA-EL sökte vidare efter möjliga produkter för att expandera verksamheten i snickeriet och man tog då fram ledningskanaler av trä vilket inte fanns på marknaden sedan tidigare. Tanken var att kombinera kunnandet i de båda företagen. Företagets grundmodeller patenterades och S-märktes och började säljas i norden. Under åren har sortimentet vuxit och även utvecklats vidare. Idag är vår vanligaste produkt fönsterbänksinklädnad för fasadapparater / radiatorer, gärna med integrerad ledningskanalisation, synlig eller bakom lucka.

Idé

Under åren som gått sedan begynnelsen har SA Interiörs produkter levererats och monterats i ett otal projekt samt löpmeter, vår idé då som nu är att prefabricera så långt möjligt på fabrik efter mått tagna på plats där produkterna skall slutmonteras. Detta skiljer oss från andra på marknaden och sparar tid o kraft på byggplatsen vid montage.